On Demand Webcast

Ziet u een nascholing in de lijst die u wilt bekijken? Klik op de naam van de nascholing en u krijgt meer informatie over de inhoud, de sprekers, de accreditatie en de doelgroep van de nascholing.


Apotheker: E-learning What's new in Dermatology
Apotheker: E-learning What's new in Dermatology
Drs. Michelle Sprockel
Dermatoloog Waterland ziekenhuis te Purmerend

Inleiding
In de dermatologie vinden veel interessante ontwikkelingen plaats. Recent is de NHG-standaard 'Acne' bijgewerkt en is er een nieuwe NHG-standaard 'Verdachte huidafwijkingen' verschenen.

Michelle Sprockel (dermatoloog in het Waterlandziekenhuis) praat de apotheker tijdens de sessie bij over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot huidaandoeningen en bijbehorende therapieën.

Leerdoelen
 • Educatie gewijzigde NHG standaard acne
 • Acne behandelplan
 • Educatie nieuwe NHG standaard verdachte huidafwijkingen
 • Verdachte huidafwijkingen behandelplan
 • Nieuwe ontwikkelingen in dermatologie
Accreditatie
De accreditatie voor deze e-learning is aangevraagd bij de KNMP voor 1 studiepunt. Om deel te kunnen nemen aan deze webcast dient u eerst in te loggen.
OA: De zorg van de apotheker voor patiënten met allergische rhinitis
OA: De zorg van de apotheker voor patiënten met allergische rhinitis
Prof. dr. W.J. Fokkens
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Inleiding
De incidentie van allergisch rhinitis is in de laatste 20 jaar verdubbeld en behoort tot de top 10 van chronische klachten in uw praktijk. Allergische rhinitis heeft een grote impact op de kwaliteit van leven en productiviteit van de patiënt. Veel patiënten met allergische rhinitis klachten gaan niet naar de huisarts en komen direct bij u in de apotheek met een zelfzorgvraag. Een adequate behandeling en een duidelijke uitleg/instructie zijn van groot belang om controle te krijgen over de klachten van uw allergisch rhinitis patiënt.

Leerdoelen
Aan de hand van herkenbare casuïstiek, wordt uw kennis over deze aandoening en gerelateerde problematiek geactualiseerd. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het herkennen van de allergische rhinitis patiënt.
 • De internationale indeling van allergische rhinitis (ARIA- classificatie), gebaseerd op symptomen, kwaliteit van leven, duur en ernst van de klachten.
 • De behandeling van allergische rhinitis en de rol van nasale corticosteroïden hierin.
Accreditatie
De KNMP heeft 1 accreditatiepunt toegekend aan deze e-learning.
Voeding en mondgezondheid
Voeding en mondgezondheid
In deze e-learning voor tandartsen en mondhygiënisten behandelen we de ASA-classificatie en welke relaties met voeding u hierin kunt terug vinden.

Aan het eind van deze e-learning weet u:
 • Waarom voedingsvoorlichting belangrijk is
 • Wat gezonde voeding is en waarom dit belangrijk is
 • Waarom voeding kan dienen als medicijn
 • Welke relatie er te vinden is tussen de ASA-classificatie en voeding
Deze e-learning wordt u aangeboden door MedaPharma in samenwerking met Louise Witteman. Louise Witteman is diëtiste en houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met de relatie tussen voeding en mondgezondheid. In 2014 schreef zij hierover het boek Voeding en mondgezondheid, handleiding voor paramedici.

Accreditatie
Deze e-learning is op dit moment niet geaccrediteerd. Uiteraard kunt u wel de e-learning volgen.

Om te kunnen deelnemen aan deze e-learning dient u eerst in te loggen op deze website. Indien u nog geen account heeft voor Meda Live dient u deze aan te maken.
HA: Oorpijn
HA: Oorpijn
Dr. N. Mateijsen
Catherina Ziekenhuis Eindhoven

Dr. B. van der Borne
CWZ Nijmegen

Inleiding
Stelt u de juiste vragen over de locatie en soort oorpijn? Deze cursus met prachtig beeldmateriaal helpt u om naast otoscopie ook aanvullend gedegen kno-onderzoek bij uw patiënt te verrichten.

Accreditatie
Deze webcast is geaccrediteerd door het accreditatiebureau voor huisartsen (ABC1). Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Allergische Rhinitis" te volgen.
HA: Neusverstopping
HA: Neusverstopping
Dr. N. Mateijsen
Catherina Ziekenhuis Eindhoven

Dr. B. van der Borne
CWZ Nijmegen

Inleiding
ESeptumdeviatie, hypertrofie conchae nasalis, polyposis nasi, chronische rhinosinusitis zijn allen oorzaken waardoor een patiënt zich bij uw praktijk zal melden met klachten van neusverstopping.

Leerdoelen
Een goede anamnese geeft belangrijke informatie over de aard van de passagestoornis. In de huisartsenpraktijk is het neusspeculum daarbij een praktisch instrument om goed onderscheid te kunnen maken.

Deze cursus helpt u om een goede anamnese te kunnen stellen en medicamenteuze therapie in te kunnen zetten, zodat verwijzing naar een KNO arts enkel noodzakelijk wordt bij persisterende klachten van neusverstopping na medicamenteuze behandeling.

Accreditatie
Deze webcast is geaccrediteerd door het accreditatiebureau voor huisartsen (ABC1). Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Neusbloeding" te volgen.
HA: Neusbloeding
HA: Neusbloeding
Dr. N. Mateijsen
Catherina Ziekenhuis Eindhoven

Dr. B. van der Borne
CWZ Nijmegen

Inleiding
Een bloedneus is een alledaags probleem. Het wordt vaak niet als medisch probleem gezien maar als "iets vervelends". Er is geen NHG-standaard voor neusbloeding en toch is het problematiek die zeer regelmatig in de huisartsenpraktijk wordt gezien.

Leerdoelen
Deze cursus geeft u houvast voor heroïsche en soms bange momenten in de huisartsenpraktijk en zorgt ervoor dat u goed voorbereid met de neusbloeding aan de slag kunt om homeostase te realiseren.

Accreditatie
Deze webcast is geaccrediteerd door het accreditatiebureau voor huisartsen (ABC1). Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Neusverstopping" te volgen.
HA: Allergische rhinitis
HA: Allergische rhinitis
Dr. N. Mateijsen
Catherina Ziekenhuis Eindhoven

Dr. B. van der Borne
CWZ Nijmegen

Inleiding
De incidentie van allergisch rhinitis is in de laatste 20 jaar verdubbeld en behoort tot de top 10 van chronische klachten in uw praktijk. Een goede diagnostiek en differentiaal diagnose en een duidelijke uitleg zijn van groot belang om een goede controle te krijgen over de klachten van uw allergisch rhinitis patiënt.

Leerdoelen
Aan de hand van herkenbare casuïstiek, wordt uw kennis over deze aandoening en gerelateerde problematiek geactualiseerd. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het praktische verschil tussen een intermitterende- en een chronische vorm van allergische rhinitis
 • De internationale indeling van allergische rhinitis (ARIA- classificatie), gebaseerd op symptomen, kwaliteit van leven, duur en ernst van de klachten
 • Het concept van 'one airway, one disease'; allergische rhinitis als risicofactor voor ('late onset') astma en astma-exacerbaties
Accreditatie
Deze webcast is geaccrediteerd door het accreditatiebureau voor huisartsen (ABC1). Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "oorpijn" te volgen.
KNO: Hollandse Luchten
KNO: Hollandse Luchten
D.P. Kooper
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Leerdoelen
 • De cursist wordt bewust van de ernst en het vaak invaliderende karakter van reukstoornissen
 • De cursist neemt kennis van de verschillende oorzaken van reukstoornissen
 • De cursist neemt kennis van diagnostische tools en eventuele behandelmethoden
Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied voor 1 studiepunt.
KNO: Sudden perceptive deafness
KNO: Sudden perceptive deafness
Ariane Hesselink
Sneek

Leerdoelen

De kno-arts heeft kennis van:
 • De (concept) richtlijn van sudden perceptive deafness
 • Hoe moeilijk het is goed statistisch verantwoord onderzoek te doen naar sudden perceptive deafness
 • De werking van hyperbare zuurstoftherapie en welke indicaties hiervoor erkend zijn
Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Hearing Loss in young children" te volgen
KNO: Hearing Loss in young children
KNO: Hearing Loss in young children
dr. J. Hof
Maastricht UMC

Leerdoelen

KNO arts heeft kennis van audiologische diagnostiek na uitval van een kind bij de neonatale gehoorscreening.

De KNO arts heeft kennis van de etiologische verschillen van gehoorverlies bij kinderen met een NICU verleden en verwezen uit de JGZ populatie en de daarbij horende diagnostiek en evt therapie.

De KNO-arts heeft kennis van het syndroom van Gradenigo en de mogelijke risico's van deze aandoening.

Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Sudden perceptive deafness" te volgen
KNO: De ziekte van Meniere; achtergrond en overpeinzingen
KNO: De ziekte van Meniere; achtergrond en overpeinzingen
A.F. Holm
Wilhelmina Ziekenhuis Assen

JM Kruyt
Reinier de Graaf Groep, Delft

HM Blom
HagaZiekenhuis, Den Haag

Leerdoelen
 • De KNO-arts heeft kennis van de criteria om de diagnose ziekte van Meniere te kunnen stellen
 • De KNO-arts is op de hoogte van de diverse behandelmogelijkheden
 • De KNO-arts heeft kennis van de nieuwe chirurgische behandeling van Meniere
 • De KNO-arts heeft kennis van de belangrijkste factoren welke de indicatiestelling bepalen
 • De KNO-arts is op de hoogte van de verwachte uitkomst en risico's van de endolymfatic duct blokkade
Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied voor 1 studiepunt.
KNO: Vocal Cord Dysfunction een spectrum van hoest tot laryngospasme
KNO: Vocal Cord Dysfunction een spectrum van hoest tot laryngospasme
Mariette Wagenaar
Medisch Centrum Leeuwarden

Leerdoelen

De KNO-arts heeft kennis van de fysiologie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van vocal cord dysfunction (VCD).

De KNO-arts heeft kennis van de klinische presentatie van vocal cord dysfunction (VCD) zich kan presenteren.

De KNO-arts is zich bewust van het feit dat vocal cord dysfunction (VCD) een symptoom is van een onderliggend lijden.

Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Dysfagie protocol in acute fase CVA" en "Toegang tot de luchtweg, het KNO perspectief" te volgen.
KNO: Toegang tot de luchtweg, het KNO perspectief
KNO: Toegang tot de luchtweg, het KNO perspectief
Dr. L.Q. Schwandt
Medisch Centrum Leeuwarden

Leerdoelen

De KNO-arts is in staat om een potentieel moeilijke luchtweg te herkennen.

De KNO-arts heeft kennis van de stappen die genomen moeten worden om een patieënt met een potentieel moeilijke luchtweg veilig te intuberen.

De KNO-arts weet hoe en wanneer een noodprocedure uitgevoerd moet worden.

Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Dysfagie protocol in acute fase CVA" en "Vocal Cord Dysfunction" te volgen.
KNO: Dysfagie protocol in acute fase CVA
KNO: Dysfagie protocol in acute fase CVA
dr. M.P. Kos
Waterland ziekenhuis, Purmerend

Leerdoelen

De KNO-arts heeft kennis van de risico's op een aspiratie pneumonie in de acute fase van een CVA en de impact hiervan op de lange termijn uitkomst.

De KNO-arts heeft kennis van een nieuw FEES protocol om risico op aspiratie te kunnen inschatten en beleidskeuzes mee te maken.

De KNO-arts heeft kennis van de kans op ondervoeding bij dysfagie patienten, met name in een acute fase CVA, en het belang snel voeding te starten over teneinde beter herstel te krijgen.

Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Toegang tot de luchtweg, het KNO perspectief" en "Vocal Cord Dysfunction" te volgen.
KNO: Een anatomisch gewapend oog ziet meer op een CT
KNO: Een anatomisch gewapend oog ziet meer op een CT
Dr. F.A.W. Peek
Reinier de Graaf Gasthuis Delft

Leerdoelen:

1. Beter inzicht krijgen van axiale CT scans van het os petrosum zonder afwijkingen
2. Beter inzicht krijgen van coronale CT scans van het os petrosum zonder afwijkingen
3. Beter inzicht krijgen van CT scans van het os petrosum van patiënten met cholesteatoom

Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Het kikkergezwel" en "Sjalo-endoscopie, minder invasief" te volgen.
KNO: Het kikkergezwel
KNO: Het kikkergezwel
Dr. B.M. Wensing
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Leerdoelen

In deze voordracht zullen de volgende leerdoelen worden nagestreefd:
1) De AIOS KNO neemt kennis van de ontstaanswijze van de ranula
2) De AIOS KNO neemt kennis van de gebruikelijke aanvullende onderzoeken die eventueel nuttig kunnen zijn bij het stellen van de diagnose en het behandelen van een ranula
3) De AIOS KNO neemt kennis van de verschillende behandelingen van een ranula
4) De AIOS KNO neemt kennis van de complicaties en de kans daarop, die verbonden zijn aan de verschillende behandelingen van een ranula.

Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Een anatomisch gewapend oog ziet meer op een CT" en "Sjalo-endoscopie, minder invasief" te volgen.
KNO: Sjalo-endoscopie, minder invasief
KNO: Sjalo-endoscopie, minder invasief
Dr. C.A. Meeuwis
Erasmus MC, Rotterdam

Leerdoelen
In deze voordracht zullen de volgende leerdoelen worden nagestreefd:
1) De KNO-arts heeft kennis van de techniek van de sialoendoscopie.
2) De KNO-arts heeft kennis van de belangrijkste indicaties en contra-indicaties van de sialoendoscopie. Accreditatie:
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Voor het verkrijgen van 1 studiepunt dient u naast deze nascholing ook de nascholing "Een anatomisch gewapend oog ziet meer op een CT" en "Het kikkergezwel" te volgen.
Slechte adem
Slechte adem
Op 22 maart is deze live webcast uitgezonden.

Door middel van een gesprek tussen Inge Diepman en prof. Dr. C. de Baat en prof. A. de Jongh komen onderstaande leerdoelen aan bod. Indien u tijdens de webcast vragen heeft, kunt u deze stellen met behulp van de shoutbox onderaan beeld. Uw vraag zullen wij zo spoedig mogelijk beantwoorden via de e-mail.

Na het volgen van deze webcast hebt u gedegen kennis over:
 • Het proces dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van slechte adem.
 • De risicofactoren voor slechte adem.
 • De patiëntgroepen die slechte adem kunnen hebben.
 • De impact van slechte adem op zelfwaardering en sociale contacten.
 • De relevantie van het doorbreken van de taboe. De wijze waarop slechte adem besproken kan worden in de praktijk.
 • De wijze waarop slechte adem behandelt dient te worden.

Sprekers:

Prof. dr. C. de Baat, werkzaam bij de vakgroep Orale Functieleer van het UMCN, met als aandachtsgebieden voor onderwijs en onderzoek de gerodontologie en de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen.

Prof. dr. A. de Jongh, als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen - vanwege de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) - verbonden aan het ACTA te Amsterdam.

Presentatie:

Inge Diepman, bekend geworden door haar presentatie van 'B&W'. De laatste tijd is zij intensief betrokken bij Oncologie-TV, programma's over kanker die worden uitgezonden via het internet.

Accreditatie:

Deze online nascholing is op dit moment niet geaccrediteerd. Uiteraard kunt u wel de online nascholing volgen.

Om te kunnen deelnemen aan deze webcast dient u eerst in te loggen op deze website. Indien u nog geen account heeft voor Meda Live dient u deze aan te maken.